Totalentreprise

Hvad er en totalentreprise?

Ved en totalentreprise klarer vi hele processen. Du skal som bygherre bare vælge os til at stå for projektet, så klarer vi som totalentreprenør hele byggeriet fra start til slut. Totalentreprise er primært en entrepriseform, man bruger ved opførelsen af nybyggeri.

Hos Låsby Byg har vi som totalentreprenør et hold af faste, gode samarbejdspartnere som arkitekter, ingeniører og forestår hele projekteringen. Vi indgår kontrakter med alle underentreprenørerne og styrer projektet og dets udførelse frem til færdig aflevering.

En af de mange fordele ved totalentreprise er, at du som bygherre meget tidligt i processen har et overblik over den økonomiske situation. Derudover har bygherren kun én kontakt byggeriet igennem. Hvilket vil sige, at du som bygherre kun skal have kontakt med os hos Låsby Byg og ikke alle underleverandører. Dette giver en gnidningsfri proces, hvor kommunikationen mellem parterne er effektiv og strømlinet.

Byggeriets faser ved totalentreprise

1. Indledende rådgivning 

Her skal du som bygherre have klarlagt dine ønsker, behov og krav som byggeprojektet skal opfylde. Udarbejdelse af byggeprogram som konkretiserer byggeriets form, funktion og byggeteknik. Eventuelt udarbejdes, der et økonomisk overslag afhængig af byggeriets kompleksitet. 

2. Projektforslag – Projektering 

I denne fase produceres skitseforslag, valg af form og udtryk, overordnet materialer, konstruktion, og principper for installationer. Det er også i denne del af processen, at udregning af den endelig pris foregår og efterfølgende kontrahering mellem bygherre og entreprenør. 

3. Myndighedsprojekt – projektering 

Her færdiggøres tegningsmateriale til myndighedsbehandling og en byggeansøgning udarbejdes og indsendes til de rette myndigheder.

5. Udførelsesprojekt – projektering 

Her skal alle de små detaljer i byggeriet på plads. Her bliver der tegnet detalje- og udførelsestegninger.  

6. Udførelse 

Her starter selve byggeriet. I denne del af processen står vi for styring og koordinering af arbejdet. Ligeledes vil vi løbende foretage kvalitetskontrol af byggeriet. 

7. Aflevering 

Det færdige byggeri bliver gennemgået sammen med bygherre og entreprenør.  

Herefter bliver byggeriet færdigmeldt til myndighederne.

8. Opfølgning  

Vi gennemgår byggeriet ved en 1 års-gennemgang og 5-års gennemgang, for at sikre os, at byggeriet opretholder en høj kvalitet, der er tilfredsstillende for begge parter.

Kontakt os

Telefontid: 07-16