Hovedentreprise

Hvad er en hovedentreprise?

Ved hovedentreprise sørger du, som bygherre, selv for alle godkendelser og projektmaterialet, mens vi som hovedentreprenør hos Låsby Byg styrer egen produktion. Det inkluderer tømrer, murer, støber, underentreprenører, økonomi og selve byggeriet fra start til aflevering.

Ofte har du som bygherre selv etableret et samarbejde med en arkitekt eller rådgiver som laver projekteringen, herunder projektmaterialet og godkendelserne. Vi hos Låsby Byg står altid til rådighed, hvis du mangler kontakt til en erfaren og kompetent arkitekt.

Med Låsby Byg som hovedentreprenør indgår vi kontakter med de nødvendige underentreprenørerne og styrer både økonomi, tidsplan, koordinering og byggeledelse samt sørger for, at byggeriet står færdigt til tiden, og at arbejdets kvalitet er som aftalt.

En af hovedentreprisens fordele er, at du som bygherrer kun skal koncentrere dig om byggeriet på baggrund af udbudsmaterialet, som vi har givet tilbud på. Derudover kan du overlade alle juridiske, økonomiske og styringsmæssige forhold i forbindelse med byggeriet trygt til os.

En af ulemperne er, at du selv skal sørge for at søge om byggetilladelse og udarbejde projektmaterialet, det vil sige tegninger, beskrivelser med videre. Ofte vil man som bygherre hyre en arkitekt eller rådgiver til at varetage denne del af processen.

Kontakt os i dag, og hør hvordan vi kan hjælpe.

hovedentreprise

Byggeriets faser ved hovedentreprise

1. Tilbudsgivning ud fra udbudsprojektet  
Her giver vi som hovedentreprenør et tilbud ud fra udbudsprojektet, som indeholder tegningsmateriale og selve projektbeskrivelsen.

2. Kontrahering 
Her mødes bygherrer, rådgiver og hovedentreprenør, for at gennemgå og underskrive kontrakten mellem bygherre og entreprenør.    

3. Udførelse 
I denne fase starter selve byggeriet. Vi står for styring og koordinering af arbejdet. Der bliver løbende lavet kvalitetskontrol af alle aspekter af byggeriet. På denne måde sikrer vi høj kvalitet på dit byggeri.

4. Aflevering 
Byggeriet bliver gennemgået sammen med bygherrer, rådgiver/arkitekt og entreprenør, når det står færdigt. Herefter bliver byggeriet færdigmeldt til myndighederne.  

5. Opfølgning  
Vi gennemgår byggeriet ved en 1 års-gennemgang og 5-års gennemgang, for at sikre os, at byggeriet opretholder en høj kvalitet, der er tilfredsstillende for begge parter.

Hvis du mangler en totalentreprenør til at få dit byggeprojekt sikkert i hus, så kontakt os i dag, så tager en af vores konsulenter kontakt til dig og indgår i en dialog, om hvad vi kan gøre for dig.  

Telefontid: 07-16