Ry Vandværk

I 2013 opførte Låsby Byg en ny bygning med teknik og to in situ nedstøbte vandtanke for Ry Vandværk

Byggeriet er udført som en hovedentreprise, hvor Låsby Byg og bygherrens rådgiver samarbejdet. Vi stod for koordinering og styring af alle fagentrepriser. 

Byggeriet forløb godt, der opstod dog en mindre problematik vedrørende højt vandspejl, hvilket gav udfordringer i forhold til støbning af in situ tankene. Derfor blev der anvendt et sugespidsanlæg til at nedsænke grundvandsspejlet, så byggeriet kunne blev udført som planlagt. 

Byggeriet blev i sidste ende afleveret som beskrevet og ønsket.

Byggeriets størrelse
200 m2

Leveringsår
2013