AVK Gummi – Velfærdsbygning

Tilbygning med nye omklædningsfaciliteter, med dertilhørende bade og toiletter, samt et aktivitetsrum

Byggeriet er udført som en storentreprise, hvor Låsby Byg stod for beton-, murer- og tømreentreprisen.

Koordination og styring af byggeriet stod Låsby Byg for i samarbejde med arkitekten. Byggeprocessen forløb som planlagt og byggeriet blev afleveret til tiden.   

Byggeriets størrelse
500 m2

Leveringsår
2018

avk gummi velfaerdsbygning